เทคเอซ > สินค้า
สินค้า
  • เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล

    บริษัท เทคเอซ จำกัด จำหน่ายเครื่องมือแพทย์, อุปกรณ์การแพทย์ รวมถึงอุปกรณ์สำหรับดูแลผู้ป่วยตามบ้าน ที่ได้รับอนุญาตนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) กระทรวงสาธารณสุข

  • เครื่องมือแพทย์ใช้ตามบ้าน

    บริษัท เทคเอซ จำกัด จำหน่ายเครื่องมือแพทย์, อุปกรณ์การแพทย์ รวมถึงอุปกรณ์สำหรับดูแลผู้ป่วยตามบ้าน ที่ได้รับอนุญาตนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) กระทรวงสาธารณสุข

  • เครื่องมือใช้บังคับทางกฏหมาย

    บริษัท เทคเอซ จำกัด จำหน่ายเครื่องมือ พิเศษสำหรับใช้งานเฉพาะกิจที่ เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยแก่ผู้ปฎิบัติงานในเวลาทำงานจากการดื่มสุราตลอดจน ผู้ขับขี่ ยานพาหนะ ที่ได้รับอนุญาตนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) กระทรวงสาธารณสุข