เทคเอซ > สินค้า > เครื่องมือใช้บังคับทางกฏหมาย > เครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ > Alco-sensor FST
สินค้า เทคเอซ

Alco-sensor FST (เครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ)

SPECIFICATION


1. ตัววัดปริมาณแอลกอฮอล์ (Sensor) เป็นชนิด Electrochemical Fuel Cell
    สามารถตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ได้เพียงสารเดียว โดยไม่มีผลรบกวนจาก
    ไอระเหยของสารอื่นที่อาจปะปนมากับลมหายใจ และมีความแม่นยำในการ
    ตรวจวัดโดยได้รับการรับรองจาก US DOT
 

2. สามารถวัดปริมาณแอลกอฮอล์ได้ในช่วง 0.000-0.400 BrAC
    สำหรับตัวอย่างลมหายใจที่มีหรือ ไม่มีแอลกอฮอล์ปะปน
 

3. มีจอแสดงผลชนิด Backlit LCD 
 

4. สามารถdirect test หรือ Road block หรือใช้หลอดเป่าลม
    หายใจแบบกรวย เมื่อต้องการวัดแบบ passive test 


5. ตัวเครื่องผลิตจากวัสดุ ABS/Poly carbonate ที่ทนต่อการกระแทก
 

6. สามารถเรียกแสดงข้อมูลผลการตรวจวัดครั้งสุดท้าย
 

7. ใช้ไฟจากแบตเตอรี่ขนาด AA จำนวน 2 ก้อน และสามารถ
    ทำการตรวจวัดได้ไม่น้อยกว่า 1,500 ครั้ง
 


DETAILS

เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือดจากลมหายใจ สามารถตรวจวัด ปริมาณแอลกอฮอล์ด้วยการเป่าลมหายใจเข้าในตัวเครื่องโดยตรง (Direct Test) หรือเก็บลมหายใจแบบเป่าผ่าน (Passive Test) เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

 


 

 


  • Alco-sensor FST (เครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจ)

    สอบถาม