เทคเอซ > สินค้า > เครื่องมือแพทย์ใช้ตามบ้าน > เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน > Nonin
สินค้า เทคเอซ

Nonin (เครื่องวัดชีพจรและออกซิเจนแบบหนีบนิ้ว) รุ่น GO2 Model 9570

SPECIFICATION


1. เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร
 

2. หน้าจอ LCD ไฟ Backlight 
 

3. เครื่องทำงานได้โดยใช้แบตเตอรี่ ชนิดอัลคาไลน์ ขนาด AAA 1.5 โวลท์
   จำนวน 1 ก้อน 
 

4. สามารถใช้งานที่ความสูง 40,000 ฟุต หรือ 12.192 เมตร

 


 
 

 

 


DETAILS


ใช้สำหรับตรวจวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2) และอัตราการเต้นของชีพจร (Pulse rate) เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา
 

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 


  • Nonin (เครื่องวัดชีพจรและออกซิเจนแบบหนีบนิ้ว) รุ่น GO2 Model 9570

    สอบถาม