เทคเอซ > สินค้า > เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล > เครื่องติดตามสัญญาณชีพ > เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน
สินค้า เทคเอซ

Nonin 2500 / Nonin 2500A PlamSat (เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน)

SPECIFICATION


1. เครื่องวัดและติดตามปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจน
 

2. ตัวเครื่องทำงานด้วยแบตเตอรี่ขนาด AA จำนวน 4 ก้อน 
 

3. จอแสดงภาพเป็นชนิด LED สีแดง 
 

4. สามารถใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางเครื่องบินได้สูงถึงระดับ 40,000 ฟุต
 
 

 

 


DETAILS

เครื่องวัดและติดตามปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจน (SpO2) และอัตราการเต้นของชีพจร (Pulse) อย่างต่อเนื่องชนิดพกพา

 

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้


  • Nonin 2500 / Nonin 2500A PlamSat (เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน)

    สอบถาม