เทคเอซ > สินค้า > เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล > เครื่องติดตามสัญญาณชีพ > เครื่องติดตามสัญญาณชีพ
สินค้า เทคเอซ

Bionet BM-5 (เครื่องติดตามสัญญาณชีพ)

SPECIFICATION


1. จอภาพแสดงผลชนิด Color TFT-LCD ขนาด 10.4 นิ้ว มีความ
   ละเอียด 800x600 pixels
 

2. สามารถแสดงค่า Parameter เป็นตัวเลขและรูปคลื่นได้ 6 ช่อง
   สัญญาณพร้อมกัน
 

3. สามารถแสดงสัญญาณ ECG, SpO2, NIBP
 

4. สามารถแสดงสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้ 3 ลีด มาตรฐาน ได้แก่
   Lead I, II, III โดยเรียกแสดงได้ทีละ 1 ลีด
 

5. มีระบบวิเคราะห์ความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Arrhythmia analysis)

   ได้ไม่น้อยกว่า 13 ชนิด


 

 


 


DETAILS


เป็นเครื่องเฝ้าระวังและติดตามการทำงานของหัวใจ (ECG) , วัดความดันโลหิตชนิดไม่แทงเส้น (NIBP) วัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2)และอัตราการหายใจ ตัวเครื่องมีหูหิ้ว  

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้


  • Bionet BM-5 (เครื่องติดตามสัญญาณชีพ)

    สอบถาม