เทคเอซ > สินค้า > เครื่องมือใช้บังคับทางกฏหมาย > เครื่องตรวจจับความเร็วด้วยแสงเลเซอร์ > LaserCam4
สินค้า เทคเอซ

เครื่องตรวจจับความเร็วรถยนต์ด้วยแสงเลเซอร์

SPECIFICATION

  • สามารถตรวจจับความเร็วรถยนต์เป้าหมายได้ที่ระยะไกล
  • ลำแสงเลเซอร์มีความปลอดภัยต่อสายตาตาม มาตรฐาน FDA
  • สามารถวัดค่าทั้งความเร็วรถยนต์ และระยะทางจากเครื่องไปยังรถยนต์ที่ต้องการตรวจจับ
  • สามารถถ่ายวีดีโอและภาพรถยนต์คันนั้นๆได้อัตโนมัติพร้อมกัน
  • มีระบบ GPS (GPS-Global Positioning System) 
  • มีโปรแกรมสามารถแสดงผลของการตรวจจับได้


DETAILS


  • เครื่องตรวจจับความเร็วรถยนต์ด้วยแสงเลเซอร์

    สอบถาม