เทคเอซ > สินค้า > เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล > เครื่องติดตามสัญญาณชีพ > เครื่องติดตามสัญญาณชีพ
สินค้า เทคเอซ

Comen NC8 (เครื่องติดตามสัญญาณชีพ)

SPECIFICATION


1. เป็นเครื่องสำหรับวัดความดันโลหิต และติดตามปริมาณความอิ่มตัว
    ของออกซิเจนในเลือดของผู้ป่วย

2. แสดงผลการวัดความดันโลหิต Systolic, Diastolic, Mean, SpO2
    และ Pulse Rate

3. สามารถทำงานได้โดยอาศัยพลังงานจากประจุแบตเตอรี่ภายในเครื่อง
    หรือ กระแสไฟฟ้าสลับ 100-240 โวลต์ 50/60 เฮิรตซ์


4. แสดงผลเป็นตัวเลข ชนิด TFT color screen ขนาด 8.0  นิ้ว มองเห็นได้ชัดเจน
    ทั้งในที่มืด และสว่าง


5. น้ำหนักตัวเครื่อง  2.2  กิโลกรัม


 


Comen NC8 (เครื่องติดตามสัญญาณชีพ)

 
      


DETAILS


เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติพร้อมติดตามปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดของผู้ป่วย มีขนาดกระทัดรัด (220mm(L)x202mm(W)x132mm(H)) และมีหูหิ้วเคลื่อนย้ายได้สะดวกอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้


  • Comen NC8 (เครื่องติดตามสัญญาณชีพ)

    สอบถาม