เทคเอซ > สินค้า > เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล > เครื่องติดตามสัญญาณชีพ > เครื่องติดตามสัญญาณชีพ
สินค้า เทคเอซ

UTAS UM300 Series (เครื่องติดตามสัญญาณชีพ)

SPECIFICATION


1. จอภาพแสดงผลชนิด Color TFT Touch screen ขนาด 10 นิ้ว

    ความละเอียดจอภาพ 1280x800
 

2. สามารถวัดและแสดงค่าอัตราการเต้นของหัวใจ (Heart Rate Range)
   ได้ในช่วง 0 – 350 ครั้ง/นาที

3. สามารถวัดอัตราการหายใจได้ในช่วง 0-200 ครั้ง/นาที

5. สามารถใช้งานได้ทั้งจากกระแสไฟสลับ 110-240 โวลต์ 50/60 เฮิรตซ์
    หรือจากประจุแบตเตอรี่ 




UTAS UM300 (เครื่องติดตามสัญญาณชีพ)

 
      


DETAILS

1. เป็นเครื่องเฝ้าระวังและติดตามการทำงานของหัวใจ (ECG) , วัดความดันโลหิต
ชนิดไม่แทงเส้น (NIBP), วัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO2)
และอัตราการหายใจ

2. สามารถทำงานได้กับไฟฟ้ากระแสสลับหรือแบตเตอรี่ชนิดชาร์จประจุซ้ำใหม่ได้
ติดตั้งอยู่ภายในเครื่อง 

3. ตัวเครื่องมีน้ำหนัก 2.5 กิโลกรัม




อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้


  • UTAS UM300 Series (เครื่องติดตามสัญญาณชีพ)

    สอบถาม