เทคเอซ > สินค้า > เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล > เครื่องติดตามสัญญาณชีพ > เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน
สินค้า เทคเอซ

Nonin 8500(เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด)

SPECIFICATION


1. จอแสดงภาพเป็นชนิด LED สีแดง 
 

2. ใช้งานได้กับแบตเตอรี่ขนาด AA Alkaline 1.5V จำนวน 6 ก้อน 
 

3. สามารถใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางเครื่องบินได้สูงถึงระดับ 40,000 ฟุต
 


 


DETAILS


เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจน (SpO2) และอัตราการเต้นของชีพจร (Pulse) เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกา


 

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ 


  • Nonin 8500(เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด)

    สอบถาม