เทคเอซ > สินค้า > เครื่องมือแพทย์ใช้ตามบ้าน > เครื่องดูดของเหลว > ยี่ห้อ 3A
สินค้า เทคเอซ

Aspeed2 (เครื่องดูดเสมหะ)

SPECIFICATION


1. มีหน้าปัทม์แสดงแรงดูด
 

2. สามารถปรับแรงดูดได้ในช่วงไม่น้อยกว่า 0 ถึง - 0.85 bar หรือ 0
    ถึง 637 mmHg
 

3. มีภาชนะบรรจุของเหลว มีความจุ 1,000 ml ทำจาก
    Polycarbonate สามารถนำไปฆ่าเชื้อโรคด้วยวิธี autoclave ได้
 

4. มีชุดวาล์วป้องกันของเหลวล้นเข้าภายในภาชนะบรรจุของเหลวติดอยู่
    กับฝาปิดภาชนะ
 

5. ความดังของเสียงขณะใช้งาน 60 เดซิเบล
 

6. น้ำหนักตัวเครื่อง 4.5 กิโลกรัม
 

 

 


 


DETAILS


เครื่องดูดเสมหะและของเหลวชนิดแรงดูดสูง ผลิตภัณฑ์ของ 3A ประเทศ อิตาลี


 

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้