เทคเอซ > สินค้า > เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล > เครื่องดูดของเหลว > เครื่องดูดของเหลว
สินค้า เทคเอซ

Maxiaspeed (เครื่องดูดเสมหะ)

SPECIFICATION


1. เครื่องดูดเลือดและของเหลว ทรงตั้งพื้น มี 4 ล้อ แบบป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
   (Antistatic) สามารถเข็นเคลื่อนย้ายได้สะดวก และสามารถล็อคได้ 2 ล้อ
   

2. สามารถปรับแรงดูดได้ 0-0.90 bar 
 

3. มีภาชนะบรรจุของเหลว 2 ใบ ทำจากวัสดุชนิด Polycarbonate
    สามารถนำไปฆ่าเชื้อโรคด้วยวิธี Autoclave ได้ 
 

4. มีชุดวาล์วป้องกันของเหลวล้นเข้าภายในเครื่อง (Overflow Protection)

 

5. มีที่จับสำหรับเข็นแบบ Telescopic
 

6. น้ำหนักตัวเครื่อง 17 กิโลกรัม
 


 

 


 


DETAILS


เครื่องดูดเลือดและของเหลว ทรงตั้งพื้น เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศอิตาลี


 

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้